Kontaktné údaje


SOFIA BABY s.r.o. 

Mýto pod Ďumbierom 161,

976 44,Mýto pod Ďumbierom 

Tel.: +421 903 112 110
E-mail: sofiababy@sofiababy.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno:  SOFIA BABY s.r.o. so sídlom Mýto pod Ďumbierom 161,976 44 Mýto pod Ďumbierom 

Zápis : 

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel Sro ,Vložka č.37186/S

IČO: 51678918

Bankové spojenie
Peňažný ústav:FIO Banka
IBAN:  SK4783300000002201429961
BIC (SWIFT): FIOZSKBA
Číslo účtu: 2201429961/8330