Stránka www.sofiababy.sk - podobne ako iné webové stránky - používa cookies, ktoré sú nevyhnutné k prevádzkovaniu webovej stránky a identifikácii užívateľa. Cookies sú informácie zasielané z webovej stránky na pevný disk počítača a odtiaľ načítané danou doménou.  Cookies nie sú počítačové programy, ale malé informačné balíčky. Cookies prispievajú k tomu, aby bol zážitok pri používaní internetu ešte pohodlnejší. 
 
Cookies umožňujú, aby produkty vkladané do košíka bez prihlásenia tam aj zostali, ak sa medzitým rozhodnete prihlásiť sa s vlastným užívateľským menom a heslom, a rovnako cookies zachovajú prihlásený status. 
 
Väčšina prehliadačov automaticky prijíma cookies. Užívateľ môže vo svojom prehliadači vypnúť cookies, ale ak to urobí, môže stratiť množstvo funkcií, ktoré slúžia na vhodné používanie webovej stránky. Tu uvádzame nastavenia k používaniu cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch: 

 

K anonymnej analýze údajov návštevnosti s marketingovým účelom používa webová stránka službu Google Analytics. Ide o analytický nástroj Google, ktorý prináša majiteľom webových stránok a aplikácií presnejšie informácie o činnosti návštevníkov. Aplikácia môže používať cookies v záujme zbierania informácií a vyhotovenia správy zo štatistických údajov týkajúcich sa používania webovej stránky bez toho, že by individuálne identifikoval návštevníkov pre Google. Hlavné cookie používaný nástrojom Google Analytics je cookie  „__ga”.
 
Pre vstup do webshopu môžete používať aj prihlásenie cez Facebook, ďalej jednotlivé stránky môžete lajkovať aj zdieľať. V takýchto prípadoch sofiababy nebude mať prístup k Vašim prihlasovacím údajom na Facebooku, ani ich neuloží.  

Informácia o oprávnenom záujme pre sledovanie cookies na web stránke

 

Hodnotenie výkonnosti reklamy

Je možné hodnotiť výkonnosť a účinnosť reklám, ktoré vidíte alebo na ktoré reagujete.

Na hodnotenie výkonnosti reklamy dodávatelia môžu:

* hodnotiť, či a ako boli reklamy doručené používateľovi a či na ňu reagoval,

* poskytovať výkazy o reklamách vrátane ich účinnosti a výkonnosti,

* poskytovať výkazy o používateľoch, ktorí reagovali na reklamy s použitím údajov pozorovaných počas interakcie používateľa s touto reklamou,

* poskytovať vydavateľom výkazy o reklamách zobrazených na ich lokalite,

* vyhodnotiť, či sa reklama zobrazuje vo vhodnom kontexte redakčného prostredia (bezpečnom pre značku),

* určiť percento, v akom mala reklama možnosť byť videná a trvanie tejto príležitosti.

Dodávatelia nemôžu:

* používať údaje z panela alebo podobne odvodené údaje o cieľovej skupine na údaje z hodnotenia reklamy bez osobitného právneho základu na uplatnenie prieskumu trhu s cieľom vytvoriť prehľad o cieľovej skupine.

 

Výber základných reklám

Reklamy sa môžu zobrazovať na základe obsahu, ktorý si prezeráte, aplikácie, ktorú používate, približnej polohy alebo typu vášho zariadenia.

Na základný výber reklamy dodávatelia môžu:

* používať v reálnom čase informácie o kontexte, v ktorom sa bude reklama zobrazovať, na zobrazenie reklamy vrátane informácií o obsahu a zariadení, ako je napríklad: typ zariadenia a možnosti, používateľský agent, adresa URL, adresa IP,

* používať údaje o presnej geografickej polohe používateľa,

* regulovať frekvenciu reklám zobrazovaných používateľovi,

* usporiadať poradie, v ktorom sa reklamy zobrazujú používateľovi,

* zabrániť zobrazovaniu reklamy v nevhodnom redakčnom kontexte (nebezpečnom pre značku).

Dodávatelia nemôžu:

* vytvoriť prispôsobený profil reklám pomocou týchto informácií na výber budúcich reklám bez osobitného právneho základu na vytvorenie prispôsobeného profilu reklám.

Poznámka: Nepresné znamená, že je povolená iba približná poloha zahŕňajúca najmenej polomer 500 metrov.

 

Vytvorenie profilu personalizovaného obsahu

Je možné vytvoriť o vás a vašich záujmoch profil, aby sme vám mohli zobrazovať personalizovaný obsah, ktorý je pre vás relevantný.

Na vytvorenie personalizovaného profilu obsahu dodávatelia môžu:

* získavať informácie o používateľovi vrátane aktivity používateľa, záujmov, návštev stránok alebo aplikácií, demografických informácií alebo umiestnenia na vytvorenie alebo úpravu profilu používateľa na personalizáciu obsahu.

 

Výber personalizovaného obsahu

Personalizovaný obsah sa môže zobraziť na základe profilu o vás.

Na výber personalizovaného obsahu dodávatelia môžu:

* vybrať personalizovaný obsah na základe profilu používateľa alebo iných historických údajov o používateľovi vrátane predchádzajúcej aktivity používateľa, záujmov, návštev stránok alebo aplikácií, umiestnenia alebo demografických informácií.

 

Používanie prieskumu trhu na vytváranie údajov o cieľovej skupine

Prieskum trhu sa môže použiť na získanie ďalších informácií o cieľovej skupine, ktorá navštevuje stránky alebo aplikácie a zobrazuje reklamy.

Na používanie prieskumu trhu na vytváranie údajov o cieľovej skupine dodávatelia môžu:

* poskytovať súhrnné výkazy inzerentom alebo ich zástupcom o cieľových skupinách, ktorých ich reklamy oslovili, prostredníctvom panelových a podobne odvodených prehľadov,

* poskytovať súhrnné výkazy pre vydavateľov o cieľových skupinách, ktorým sa zobrazil obsah a/alebo reklama alebo na ktoré reagovali na ich lokalite, a to s použitím panelových a podobne odvodených prehľadov,

* priradiť offline údaje k online používateľovi na účely prieskumu trhu, aby sa vytvárali prehľady o cieľovej skupine, ak dodávatelia vyhlásili, že spájajú a kombinujú zdroje údajov offline.

Dodávatelia nemôžu:

* bez osobitného právneho základu na hodnotenie výkonnosti reklamy hodnotiť výkonnosť a účinnosť reklám, ktoré boli zobrazené konkrétnemu používateľovi alebo na ktoré tento používateľ reagoval,

* bez osobitného právneho základu na hodnotenie výkonnosti obsahu hodnotiť, ktorý obsah bol konkrétnemu používateľovi zobrazený alebo ako naň reagoval.

 

Rozvíjanie a zlepšovanie produktov

Vaše údaje môžu byť použité na zlepšenie súčasných systémov a softvéru a na vývoj nových produktov.

Na vývoj nových produktov a zlepšenie produktov môžu dodávatelia:

* použiť informácie na zlepšenie svojich súčasných produktov pomocou nových funkcií a na vývoj nových produktov,

* vytvoriť nové modely a algoritmy pomocou strojového učenia.

Dodávatelia nemôžu:

* vykonávať žiadnu inú operáciu spracúvania údajov povolenú na iný účel podľa tohto účelu.